Bütünsel Sağlık için Ruhsal Dengemizi Nasıl Koruyabiliriz?

Sağlıklı yaşam için ruhsal dengeyi korumak amacıyla hangi sorumlulukları üstlendiğinizi düşünüyorsunuz? Bütünsel sağlığınızı korumak amacıyla hangi değerlerinizi besliyorsunuz?

Ruhsal Psikoloji kitabının yazarı Steve Rother der ki, “Biz kendimizi ruhsal bir uyanışı arayan insanlar olarak görürüz, oysa aslında bizler bir insan uyanışıyla başa çıkmaya çalışan ruhsal varlıklarız.” Yeter ki sessizliğin gücünden faydalanarak kendimize dönüp ruhumuzun sesine hassasiyetle kulak verelim. Çünkü yaşamda denge ve uyumu yakalamak için ruhumuzun sesini dinlemek çok önemli. Öz varlığımıza dönüp soralım; “Fiziksel sağlığımız kadar, ruhsal sağlığımıza yeterince özen gösteriyor muyuz?”

Ruhsal sağlığın korunmasında, spiritüel yaşam farkındalığı kazanmak ve kendimize karşı sorumluluk bilincini taşımak önemli. Öz varlığımızı tanımak ve ruhsal dünyamıza yolculuk yapmak, sağlıklı bir yaşam için unutulmaması gerekenler arasındadır. Bütünsel sağlık anlayışı kazanmak, öz varlığımızı ve ruhsal dünyamızı besler. 

kik akademi

Bütünsel sağlık anlayışı

Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz bir kavram bütünsel sağlık. “İnsanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel bedeniyle denge ve uyum halinde olması” olarak tanımlanır. Her birimiz enerji ve madde boyutuyla yaşamda var olan muhteşem varlıklarız. Yaşamın sonsuz deryasına, her birimiz ruhsal varlığımızla bir damla misali karışırız. Bedenimiz ise ruhumuzun kutsal sığınağıdır… Bizler yaşam yolculuğumuzda tene bürünmüş olan kadim ruh yolcularıyız.

Bütünsel sağlık bilinciyle insanın yüksek benliğiyle iletişime geçerek, ruhsal varlığını tanıması ve sezgileriyle ruhunun sesini dinlemesi gerekir. Çoğu zaman günlük yaşamın koşturmacasında, kimilerimiz ruhumuzun sesine kulak vermeyiz ne yazık ki.

Yaşamda bazen hastalıklarla veya duygusal sebeplerle bedenimizin doğal direnci etkilenebilir. Bazı çevresel uyaranlara ya da tehditlere karşı kendimizi daha savunmasız hissettiğimiz zamanlar da olabilir. İşte yaşamla olan denge ve uyumu kaybettiğimizi hissettiğimiz o anlarda, bu durumun farkında olmak önemlidir. Hepimiz duygu, beden, zihin ve ruh birlikteliğiyle var olan canlılarız. Ruhsal anlamda dengede ve sağlıklı olmak için spiritüel farkındalıkla yaşam sürerek, yaşamla olan ahengi yakalamak ve korumak gerekir.

Aura nedir?

Spiritüel konular arasında sıklıkla geçen terimler arasında yer alır “Aura”. Bu terim paranormal ya da tinsel anlamda kullanılmaktadır.

Aura, “Canlıların bedeninden yayıldığı varsayılan ışınımla oluşan ve tesir kuşakları tarzında yayıldığı öngörülen elektromanyetik alan” olarak tanımlanır.  Bu terimin başka bir tanımı ise, “Ruhsal enerjinin astral enerji vasıtasıyla, bedene gönderdiği enerjinin fiziksel bedendeki yansıması” şeklinde karşımıza çıkar. Ruhsal dünyamız ile fiziksel dünyamız arasında kalan boyutun enerjisi ise ‘astral enerji’ olarak nitelendirilir.

Güçlü bir auranın, yaşam enerjimizi artıran koruyucu bir kalkan olduğu düşünülür. Bu durumda ruhsal, fiziksel ya da zihinsel sağlığımız için auramızın koruyucu önemini etraflıca araştırmak gerekir. Auranın astral beden, eterik beden, zihinsel ve duygusal beden gibi farklı enerji katmanlarından oluştuğu öngörülür. Auranın ruhsal korunma amacıyla, etkinliğinin güçlendirilmesi anlayışı karşımıza çıkar. Bu konunun önemiyle ilgili farkındalık sahibi olmakla birlikte, hangi tekniklerin aurayı güçlendirebileceğiyle ilgili araştırmalar yapılmasının önemini elbette unutmamak gerekir.

Ruhsal dengeyi korumak nasıl mümkün?

Ruhsal sağlığın korunmasında, elbette fiziksel anlamda sağlıklı bir yaşamın önemi tartışılamaz. Fiziksel sağlığın koruması bilinci ve sorumluluğuyla birlikte, ruhsal sağlığın da korumasına hassasiyet göstermek gerekir.

Yaşamda yoğun isteklerin ya da yaratılan imajların aurayı ve ruhu nasıl etkilediğinin bilincinde olmak önemli. Korkuların ve yoğun arzuların, hayal gücünü etkileyen ve yaratılan imajlarla bilinçaltını sinsice besleyen tuzaklar olduğunun da farkında olmak gerekir. Bu nedenle gözde ve zihinde imaj canlandırma yeteneği, olumsuz imajlarla baş etmede önemli rol oynar. Güçlü odaklanma teknikleriyle olumsuz imajları yok ederek, yerine olumlu imajlar canlandırmanın ruhsal sağlığı olumlu yönde etkilediğini bilmek ayrıca önemlidir.

Ruhsal dengenin korunmasında korku ve endişe hissettiren olumsuz duyguların yerine, mutluluk, neşe ve güven havası yaratan duyguları hayatınıza çekebilirsiniz. Kişi kendini ruhsal anlamda güçlendirdiğinde, yansıttığı ruh hali çevresini de olumlu yönde etkiler. Kişinin ilgi duyduğu hobiler edinmesi, doğada vakit geçirmesi, iyi hissettiren insanlarla etkileşimde olması, hayvanlarla yakından ilgilenmesi, ruhu besleyen müzikler dinlemesi, sanatla ilgilenmesi, kitap okuması ya da iyi hissettiren filmler izlemesi hayal gücünü, duygu ve düşünceleri olumlu yönde besleyen işe yarar yöntemlerdir.

Arzu, duygu ve isteklerin erdemli insan olma değerleriyle ve evrensel ilkelerle uyumlu olması ruh sağlığının korunmasında önemli rol oynar. İstenmeyen ya da rahatsız edici duyguların, düşüncelerin ve hayallerin olumlu olanlarla değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması ruhun, yüksek benliğinin gücünden faydalanmasına katkı sağlar.

Fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebileceğinden dolayı, kalabalık ve gürültülü ortamlardan mümkün olduğunca uzaklaşıp sessizlik anları yaratmak bir başka önemli husustur. Dinlenmek amacıyla sessiz ortamları tercih etmek, ruha iyi gelen sakinleştirici müzikleri dinlemek ve imkanlar ölçüsünde dönemsel olarak inzivaya çekilerek yalnız kalmak, ruhsal sağlığın korunmasında tercih edilebilecek uygulamalar arasındadır.

Kişinin geleceğe umutla bakması, sorumluluk bilinci taşıması, başkalarına katkı sağlaması, memnuniyetsizlik duygularını azaltması, çevresine neşe ve koşulsuz sevgi verebilmesi kendisiyle birlikte tüm canlıların yaşamına şifa kaynağı olur.  

Bütünsel Sağlığın Korunmasında Hatırlanması Gerekenler

Her insanın önce sağlıklı olmayı ve sağlığını korumayı arzu etmesiyle birlikte, sağlıklı yaşam için sorumluluk alması gerekir. Ardından sağlıklı yaşam felsefesini içselleştirmesi ve kararlılıkla yaşamına yansıtması gelir.

Bütünsel anlamda sağlıklı yaşam yolculuğunda hatırlanması gerekenlerin bazıları şunlardır:

 • Ruhun sesini sezgilerle dinlemek ve ruhu koşulsuz sevgiyle doyurmak
 • Ruhsal dengeyi korumak bilinciyle, farkındalık yolunda emin adımlarla ilerlemek
 • Olumlu niyetlerin gücüne inanarak, iyi niyetlerle yaşama şifa kaynağı olabilmek
 • Ruhu besleyen ve kendine yeterliliği arttıran bilgilerle öğrenmeye ve gelişime açık olmak
 • Düşüncelere hakimiyetle olumlu düşünceler üretmek ve düşüncelerde özgünlüğü yakalayabilmek
 • Gerektiğinde zihni susturmak amacıyla meditasyon çalışmaları yapmak
 • Yaşam deneyimleriyle öğrenilenlerle başkalarına da katkı sağlamak ve yaşama değer katmak
 • Sinir sistemini, zihni, bedeni ve ruhu tazelemek amacıyla uyku düzeninin kalitesine özen göstermek
 • Nefesin mucizevi gücünden faydalanarak, doğru nefes alma tekniklerini öğrenmek ve etkili kullanmak
 • Sağlıklı ilişkilerle güçlü bağlar kurmak
 • Duygusal zindeliği kararlılıkla korumak
 • Zamanı ve stersi etkili yönetmek
 • Kendine şefkat gösterebilmek 
 • Sağlıklı beslenme ve aktif yaşam alışkanlığı kazanarak kararlılıkla sürdürmek
 • Genel sağlık kurallarını öğrenmek ve uygulamak
 • Sağlığın korunması amacıyla sorumluluk üstlenmek ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak
 • Sağlık okuryazarlığı alışkanlığı kazanarak, doğru kaynaklardan yararlanmak

Unutmayın! Sağlıklı bir yaşam anlayışı kazanarak, bütünsel anlamda sağlığınızı koruma bilinciyle yaşamınızı sürdürmek ve sağlığınız için sorumluluk üstlenmek özgür iradenizde saklı gerçeğinizdir.  

Sağlıklı yaşam en değerli hazinenizdir. Hazinenize sahip çıkın. Sevgiyle, umutla ve sağlıkla kalın!

aura, bütünsel sağlık, öz farkındalık, öz yönetim, ruhsal sağlık, Sağlık, sağlıklı yaşam, spiritüel yaşam, Yaşam
Kaynaklar

Tamam C., Evrensel M., Tamam Y. Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon ve Nöral Terapi Dergisi. 2016; Cilt 10, Sayı 3, ss: 19-25.
Aura_(teozofik) Erişim Tarihi: 27.09.2022