7 Spiritüel Sembol: Anlamları Nedir? Nasıl Kullanılırlar?

Eğer yogaya başlıyor, doğu kültürü inanışlarını öğreniyor veya spiritüalizm hakkında araştırmalar yapıyorsanız karşınıza lotus çiçeği, om veya hamsa gibi bazı sembollerin tekrar ve tekrar çıktığını fark etmiş olabilirsiniz. Peki bunların neyi temsil ettiklerini biliyor musunuz? İşte bu yazımızda spiritüel sembolleri pratiğinizle anlamlı bir şekilde bütünleştirebilmeniz için karşımıza en sık çıkan spiritüel semboller, anlamları ve arkasında yatan tarihi sizlerle paylaşıyoruz!

1. Om

Om sembolü Hinduizm’den gelir. Profesör Dheepa Sundaram’a göre yoga, tamamen bütünsellik ile ilgilidir ve Hinduizm’de om sembolü bu bütünselliği temsil eder. Bu sembol en eski Hindu kutsal kitabı olan Vedalar’da yer alır ve evrenin nefesi anlamına gelir.

Bu sembolde yer alan kıvrımlar uyanık, uyku ve derin uyku halini temsil ederler. Ortadaki küçük kıvrım illüzyonu ve diğer kıvrımlardan ayrı olan en üstteki kısım ise aşkınlığı sembolize eder.

Nasıl kullanılır?

Kutsal bir ses olan om, evrenle olan bağın üzerine düşünürken hızlı veya yavaş bir şekilde tekrarlanılır.

2. Lotus çiçeği

Diğer bir Hindu sembolü olan lotus çiçeği, her şeyin doğduğu yer olan evrenin rahmini temsil eder. Yüzyıllardır Hindu kültürünün önemli bir parçası olan lotus çiçeği, bugün bile Hindistan’ın ulusal çiçeğidir. 

Lotus çiçeği sadece bataklık alanlarda yetişir ama o çamura rağmen her daim kirlenmeden çiçek açar. Yapısı gereği yaprakları hiçbir zaman toz tutmaz ve yağmur damlalarını kullanarak ustaca kendini temizler. Bu yüzden lotus çiçeği genellikle saflığı, dayanıklılığı ve yeniden doğuşu temsil eder.

Nasıl kullanılır?

Bunun için yoga pozisyonu olan lotus duruşunu (Padmasana) deneyebilirsiniz. Bu pozisyonda ayak tabanları yukarı bakacak şekilde bağdaş kurarak oturursunuz.

3. Hamsa (Fatıma’nın Eli)

Hamsa birçok gelenekte yer alan bir semboldür. Günümüzde kötü ve negatif enerjileri kovmak için kullanılan ve sıklıkla takı olarak takılan popüler bir semboldür. Hinduizm, Budizm, İslam ve Yahudi dinleri ile bağları vardır.

İslam ve Yahudilik’te genellikle kötü gözü uzaklaştırmakla ilgilidir ve koruyucu bir rol üstlenir. Hinduizm’de ise Brahman adı verilen en yüce varlığa anlamdaş bir şekilde kullanılır. Budizm’de ise evrensel ruhu ve sonsuz ölüm ve yeniden doğum döngüsü olan samsarayı temsil eder.

Nasıl kullanılır?

Bunu üzerinde veya evinde koruyucu bir sembol olarak bulundurabilirsin.

4. Mandala

Mandalalar geleneksel olarak Budizm ve Hinduizm ile bağlantılıdır. Bu karmaşık desenler, evrenin yapısını, kişinin benlik arayışını ve spiritüel gelişimini simgeler. Birçok katmandan oluşan bu yapısı ise bilgeliğe ulaşmak ve kendini gerçekleştirmek için gerekli olan nitelikleri tasvir eder.

Budist keşişler, geçiciliği ve materyalin ötesine gitme ihtiyacını sembolize etmek için kumdan yapılan mandalalar kullanırlar. Budist geleneğinde özellikle geçici olma durumuna, faniliğe dikkat çekilirken; Hindu geleneğinde madde ile tinsellik arasındaki bağlantıyı simgeler.  

Nasıl kullanılır?

Bir meditasyon biçimi olarak kendi mandalanı çizebilirsin.

5. Buddha

Daha sonradan Buddha adıyla tanınan Siddharta Gautama, M.Ö. beşinci yüzyılda yaşamıştır. Budizm dini büyümeye başladığından beri Buddha imgesi aydınlanmayı, birliği ve huzuru temsil etmek için kullanılmıştır. Budizm bir din olarak Buddha’nın öğretilerine dayanır ve Buddha heykelleri dünya çapında kutsal alanlarda sık sık kullanılır. Sundaram’a göre Buddha, en eski yogilerden biri olarak düşünülebilir ve dünyadaki bütün ıstırapların nedeninin cehalatten kaynaklandığını savunmuştur.

Nasıl kullanılır?

Buddha’nın öğretilerini çalışabilir ve Budizm felsefesinin ve öğretilerininin bir sembolü olarak Buddha heykeli ile bütünsel bir bağ kurabilirsiniz. 

6. Kem göz

Kem göz, hamsa ile benzerlik taşır. Yahudilik, İslam, Hinduizm, Budizm ve hatta eski Yunan ve Roma kültüründe bile yaygın bir şekilde kullanılan bir semboldür. Kem göz birinin size rahatsız edici biçimde çok fazla dikkatle bakması anlamına gelir. Sembolün tarihi M.Ö. altıncı yüzyıla kadar dayanır ve hala günümüzde kıskanç ve kötü niyetli gözleri uzaklaştırmak için bir tılsım olarak kullanılır.

Nasıl kullanılır?

Takı olarak kullanabilir veya sembolü dışarıdaki negatif enerjilerden korumak için evinin kapı girişine asabilirsin.

7. Yin & yang

Yin ve yang, eril ve dişili, aydınlık ve karanlığı, kısacası kutupluluk yasasını temsil eder. Çin’de ortaya çıkan bu fikir, M.Ö. üçüncü yüzyıla kadar dayanır. O zamandan beri bu karşıt güçler fikri birçok kültürde kendine yer bulmuştur. Sonuç olarak yin ve yang, doğanın yaradılıştan gelen ahengini ve dengesini simgeler.

Nasıl kullanılır?

Alternatif olarak hayatın zorlu zamanlarında rahatlamak için yin yogayı deneyebilirsiniz.

Spiritüel semboller ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak, arkasında yatan tarihi ve anlamı bilmek pratiklerinizi derinleştirmenize yardımcı olur. Sundaram, genellikle bu sembollerin eklektik teşhirlerini gördüğümüzü ve arkasında yatan tarihin göz önüne alınmayarak silindiğini söylüyor. Bu yüzden yaptığınız şeyin arkasındaki anlamı bildiğinizden emin olmalısınız. Dileriz, bu spiritüel semboller yolculuğunuza ışık tutar.

Kaynaklar
hamsa, kem göz, lotuş çiçeği, mandala, om, spirituel semboller, yin yang