Alternatif Şifa Yöntemi: Grigori Grabovoi Sayı Sekansları

yazı yazan kadın

Günümüzde sayılar, matematik biliminin yanı sıra, metafizik açısından da belli bir sistematiğe dayandırılmaktadır. Şans oyunu oynarken seçtiğimiz, batıl inançlarımız nedeniyle kabul ettiğimiz ya da reddettiğimiz sayılar gibi. En yaygın olarak denk geldiğimiz 13 rakamını örnek verebiliriz. Bazıları bu rakamı uğursuz kabul eder. Bazı batı ülkelerinde, gökdelenlerde ya da otellerde 13. katın olmadığına denk gelebilirsiniz. Bazı insanlar yolculukları esnasında 13 numaralı koltuğu almak istemezler. Ya da her yılın an az bir ayının 13. gününün cumaya denk gelmesi gibi. Bu genellemeler dışında hepimizin hassas olduğu rakamlar da olabilir. Yeni bir eve taşınırken sokak, bina, hatta daire numarasına bile dikkat edenlerin olduğunu söylemek mümkün. Öyleyse gelin sayılarla ilgili bu kadar ilişkimiz varken, bunları bir şifa yöntemi olarak kullanmak için araştırmalar yapan rus akademisyen ve ruhsal şifa uzmanı Grigori Grabovoi buluşu olan sayı sekansları nelerdir, bir bakalım.

Grigori Grabovoi sayı sekansları nedir?

Grabovoi’nin ruhsal çalışma tekniklerinde çok haneli sayı kodları vardır ve bu tekniğe göre organizmanın yenilenmesi için görseller önemli olduğu gibi niyetler de önemlidir. Belirli bir sayı dizisi üzerine çalışırken konsantrasyon sağlanması da çalışmanın başarılı olmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli noktadır.

Bununla birlikte Grabovoi, bu sayı sekanslarını yalnızca hastalıkların tedavisi için değil, dünyanın uyumlu bir şekilde gelişmesi için de geliştirmiştir. Yani bu ruhsal çalışma tekniği yeniden sağlığa kavuşmanın ötesinde kişinin kendisi, çevresi ve evrenle uyum içerisinde yaşamasını da içeren çok yönlü bir kavramdır. İyiliğin, insanın kendi bünyesindeki salt iyi olma halinden çok daha öte olduğundan bahseder.

Grabovoi’ye göre, belirli sayı dizeleri ile çalışıldığında kromozom seviyesinde bir bilinç değişikliği meydana gelmekte ve kişi sezgileri ve yetenekleri ile bağlantı kurmaktadır. Sayıların, frekansların ve titreşimlerin bir şifa yöntemi olduğuna yönelik çalışmalar yapmış ve sayılar için“Matematik, Tanrı’nın evreni yazmak için kullandığı bir alfabedir.” ifadesini kullanmıştır.

Sayı sekansları nasıl kullanılır?

Grabovoi’ye göre, her enerjiye karşılık gelen bir sayı dizisi vardır ve bu sayıların tek tek söylenmesi ve tekrar edilmesi enerjiyi normal haline çekmektedir. Grabovoi, her enerjinin normal bir seyir izlemesi gerektiğini belirtiyor ve hastalık olarak nitelendirilen durumların, enerjinin normalin dışına çıkması durumu olarak nitelendiriyor. Normalin dışına çıkan bu enerjilerin olması gereken seviyeye gelmesi için sayıların tek tek tekrarlanması gerektiğini ifade ediyor. Sayı dizisindeki her rakam, ilgili konunun normal haline dönmesi için okunmaktadır.

Bu yönteme göre, burada dikkat edilmesi gereken püf nokta niyettir. Çünkü niyet etmek, isteklerimize ulaşmamızı hızlandırır. İkinci önemli nokta ise hastalık veya sıkıntılı durumların düzeltilmesi amacıyla okunan sayı dizilerinde düzelmesini istediğimiz duruma sevgi ile odaklanmaktır. Her şeyden önce şifalanmak için niyet etmeli ve ardından tüm olumsuz duyguları geride bırakmalısınız.

Rakamları tekrarlamak dışında, üzerimizde taşımanın ya da vücudumuza yazmamızın da faydalı olduğuna dair görüşler var. Örneğin, başınız ağrıyor ise ilgili sayı dizisini tekrar ederken onu alnınıza yazabilirsiniz ya da kilo vermek istiyorsanız ilgili bölgeye kilo vermek için belirlenen sayı dizisini yazabilirsiniz. Bu sayede odaklanmanız artacak ve sayıları daha sık tekrar edebileceksiniz.

Bilmek isteyeceğiniz bazı sayı sekansları ve anlamları

 • Hafızanın güçlendirilmesi: 5893240
 • Bilinmeyen hastalıklar: 1884321
 • Aile ilişkilerinde uyum yaratmak: 71042
 • Maddi sıkıntıların düzeltilmesi: 71427321893
 • Konsantrasyon: 51849131914
 • Yenilenme: 2145432
 • Depresyon sekansı: 514218857
 • Baş ağrısı: 4818543
 • Boğaz ağrısı: 1999999
 • Diş ağrısı: 5182544
 • Grip: 4814212
 • Kilo fazlalığı: 4812412
 • Migren: 4831421
 • Para sekansı: 520
 • Mucize sekansı: 777
Kaynaklar
777, Alternatif şifa, Grigori Grabovoi, Sayı sekansları, Sayıların Gizemi