Astropsikoloji ile Kendimizi Nasıl Keşfedebiliriz?

gece gökyüzüne bakan kadın

İnsan, doğası gereği anlamayı ve anlaşılmayı arzular. Bazen kendini ifade edemez, kelimelere dökemez ve farklı şekilde okunmak ister. İnsan hayatında kim olduğunu bulabilmek, hayattaki hedefini keşfetmek ve potansiyelini bilerek kendini gerçekleştirmek oldukça önemli bir yer tutar. Bu keşif için türlü yollar deneyebilir, farklı seçeneklerle bu soruların cevaplarını arayabilir. Bu soruları en iyi şekilde cevaplayabilecek alanlardan bazıları psikoloji ve astrolojidir: Astropsikoloji!

Astroloji ve psikolojinin de en büyük ortak noktası kendi kendimizle sürekli yeniden tanışmamızdır. Bu iki disiplin bir araya gelince, insanlar kendilerine dair farkında bile olmadıkları birçok şeyi görüp, kendini gerçekleştirme yolculuğunda büyük adımlar atabilirler.

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı nedir?

İnsanlar kendini gerçekleştirme güdüleri ile doğarlar. Kendini gerçekleştirme; bu güdüyü kullanarak insanların potansiyellerini ve becerilerini fark etmesi, bu potansiyelleri ve becerileri en üst düzeyde geliştirmesi, hayatı yaşayabilmesi ve hayattan yeterince doyum alması anlamına gelmektedir. (Maslow, 1970). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin de sonuncu ve en üst konuma yerleşen bir amaçtır. Bu basamağa ulaşabilen kişiler daha özgürdür, daha sağlıklı ilişkiler kurar, kendinin farkındadır, hedefleri uğruna sistematik ve düzenli çalışırlar ve dünyaya bakışları esnektir. Psikolojide bu derece önemli olan kendini gerçekleştirme durumu, astrolojide de potansiyellerini çalıştırabilmek adına önemli bir yer tutmaktadır.

Psikolojik Astroloji (Astropsikoloji) nedir?

Psikolojik astroloji, insanların kendi ihtiyaçlarını görerek kendisini daha iyi tanımasını destekler. Kişinin yaşadıklarını, duygularını, davranışlarını aynalama ve anlamlandırma noktasında yardımcı olur. Her bireyin farklı olduğunu, kendine göre bir mizacı ve yaşantısı olduğunu, buna göre de farklı amaçlar taşıyabileceğini, farklı savunma mekanizmaları kullanabileceğini, farklı aşılması gereken noktaları olabileceğini vurgular. Bu oluşumda doğum zamanı, çevresel faktörler, genetik faktörler, nörolojik yapı gibi birçok faktör rol oynar.

Psikolojik astroloji bireyin potansiyeli, zorlandığı noktaları, savunma mekanizmaları, küçüklükten gelen travmaları, kriz yönetimi, duygu regulasyonu, şemaları gibi birçok psikolojik konu hakkında bilgi verir. Böylelikle kişi, kendini daha iyi tanımaya başlar ve değişime ihtiyaç duyduğu alanları daha kolay fark ederek bu alanlar üzerinde çalışabilir. Kişi, kendini engelleyen noktaları fark ettikten sonra hedeflerinin ve kendini gerçekleştirmenin peşinde ilerler. Bu potansiyelleri gerçekleştirmek ise artık kişinin özgür iradesine kalır.

Eşzamanlılık: Gökte ne varsa, yerde de o vardır.

Psikolojinin en önemli isimlerinden biri olan İşviçreli Psikanalist Carl Gustav Jung, astroloji ile de ilgilenmiş ve çalışmalarına kattığını ifade etmiştir. Jung’a göre astroloji, bilinç seviyeleri arasında aracılık eden semboller dili olarak tanımlanabilir. Hermet felsefenin söylemlerinden olan “Gökte ne varsa, yerde de o vardır.” cümlesi, aradaki eşzamanlılığı oldukça açık bir şekilde ifade etmektedir.

Jung ise, gökyüzü hareketlerinin insanların deneyimleri ile paralellik gösterebilmesine eşzamanlılık demiştir. Jung, özellikle Freud ile mektuplaşmasından sonra, psikoloji camiasında bir tepki almamak adına bu astrolojik çalışmalarını ön planda tutmamış olsa da, hem kendi analizlerinde astrolojiden fazlasıyla etkilenmiş hem de psikolojik astrolojinin temellerini atmıştır.

Jung’un astroloji için bazı söylemleri:

  • “İyi tanımlanış bir psikolojik duruma, uygun bir astrolojik düzenlenişin eşlik edeceğinden emin olabilirsiniz.”
  • “Astrolojik data çoğunlukla anlayamadığım bazı belirli noktaları aydınlatmıştır.”
  • “Bir gün insanların içgüdüsel olarak gökyüzüne yansıttıkları birtakım bilgilere erişeceğiz. Zodyak’ın burçlarının birer karakter resimleri olduğu görülüyor yani bunlar libido sembolleridir veya verilen bir andaki libido özellikleridir.”
  • “Hepimiz belli bir zamanda, belli bir yerde doğarız ve yıllanmış şaraplar gibi, doğduğumuz yıl ve mevsimin niteliklerini taşırız. Astroloji, bundan ötesine karışmaz veya etki alanının daha geniş olduğunu iddia etmez.”

Astropsikolojiyi nasıl kullanabiliriz?

Astroloji potansiyeller sunar, psikoloji önemli noktaları vurgular, kişi ise harekete geçer. Astrolojide en çok kaçırılan nokta budur: Birey harekete geçmeden, maalesef değişim kendi kendine gerçekleşmez.

Astrolojide irade ve potansiyel kol kola çalışır, ikisinin de etki oranı birbirine çok yakındır. Potansiyeller danışana sunulur, danışan kendi iradesiyle bir şeyleri değiştirir. Psikolojide de bu aynı şekildedir, psikolog çözüm bulmaz, danışanın kendisinin çözüm bulma yolunda ona yardımcı olur. Dolayısıyla astropsikoloji ile doğuştan getirdiğiniz özellikleri ve potansiyelinizi daha net görebilir, yaşam düzleminin neresinde olduğunuzu daha iyi anlayabilir, ardından bu anlayış doğrultusunda yaşamınızı daha doyumlu bir hale getirmek için doğru adımları atabilirsiniz.

astroloji, astropsikoloji, Psikoloji
Kaynaklar