İlişkinizden Ne Kadar Doyum Alıyorsunuz?

sahilde koşan mutlu çift

İlişki doyumu kavramını, bireylerin yaşadıkları romantik ilişkiden elde ettikleri tatmin, mutluluk ve memnuniyet olarak tanımlayabiliriz. İlişkinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir ve bireylerin mutluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlar.

İlişki doyumu almak neden önemli?

İlişkilerde çatışmalar neredeyse kaçınılmazdır; ancak ilişki doyumu yüksek çiftlerin çatışmaları daha kolay çözümleyebildikleri görülür. Aynı zamanda ilişkilerinde yüksek doyum yaşayan bireyler iş, sosyal yaşam, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan streslerle de daha kolay ve etkin bir biçimde baş edebilirler. Tüm bunların yanında bu bireylerin genel yaşam doyumlarının ve üretkenliklerinin de yüksek seviyelerde olması olası bir durumdur.

Tam tersi bir olasılığı düşündüğümüzde ise ilişkilerinden düşük doyum alan çiftler kaygı ve depresyon belirtileri gösterebilirler. Romantik ilişkilerde yaşadığımız yoğun duyguların ve partnerimizin hayatımızın her alanına etki edebildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, düşük doyumun depresif duygu durumu ve zorlayıcı duyguları açığa çıkarması oldukça normaldir.

Bu sebeple daha az stresli daha mutlu bir yaşam için ilişkimizden aldığımız doyumu fark etmemiz, ortak bir çabayla yükseltmeye çalışmamız hayatımızın pek çok alanına olumlu katkılar yapacak bir adım olacaktır.

kik akademi

Bir ilişkiden doyum alıp almadığımızı nasıl anlarız?

İlişkiden aldığımız doyumu değerlendirmenin çeşitli yolları vardır. Bu değerlendirmeleri kimi zaman bilinçli kimi zaman ise bilinçsiz bir şekilde yaparız.

Ödül-Bedel Dengesi

Bu yollardan bir tanesi ödül-bedel dengesidir. Yaşadığımız ilişkiden elde ettiğimiz olumlu olarak nitelendirebileceğimiz her türlü durum ödül olarak adlandırılırken olumsuzlar da bedel olarak adlandırılır. Eğer aldığımız ödüller ödediğimiz bedellerden fazla ise o ilişkide doyumun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tam tersi bir durumda aldığımızdan daha fazlasını veriyorsak da doyumu düşük, ödün verilmesi gereken, sıklıkla fedakarlık isteyen, tatminsiz bir ilişki içerisinde olmamız kaçınılmazdır.

Karşılaştırma

İlişki doyumumuzu değerlendirdiğimiz bir başka yol ise karşılaştırma yapmaktır. Bu karşılaştırmayı yaparken özellikle kendi geçmiş ilişkilerimizi referans alırız. Kendimizi geçmişte yaşadığımız ilişkilerdeki halimize göre daha mutlu, daha huzurlu, daha güvende hissediyorsak ilişkimizden yüksek doyum elde ettiğimizi düşünürüz. Karşılaştırma yapmanın diğer bir yöntemi de ilişkimizi çevremizde gördüğümüz diğer ilişkilerle kıyaslamaktır. Ancak her ilişkinin kendi dinamikleri, kendi özel yapısı olduğunu düşündüğümüzde karşılaştırma yöntemi ilişki doyumumuzu ölçmek için pek sağlıklı bir yöntem değildir.

Doğru Sorular

Bu seçeneklerin dışında bazı sorular yardımıyla da ilişki doyumumuza dışardan bir göz olarak bakabiliriz. Peki bu sorular neler?

  • Yaşadığım ilişkiden genel olarak ne kadar memnunum?
  • Partnerim, ihtiyaçlarımı ne kadar karşılıyor?
  • Bu ilişkinin içerisinde olmamayı ister miydim?
  • İlişkimizde ne kadar problem var?
  • Partnerimi ne kadar seviyorum?
  • İlişkinin başındaki beklentilerimle şu an karşılanan beklentilerim birbiriyle ne kadar örtüşüyor?

Bu sorulara vereceğiniz olumlu cevapların fazla olması ilişkinizde doyumun da yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bu soruları hem kendinize hem de partnerinizle birbirinize sorabilirsiniz. Verdiğiniz cevapları birlikte değerlendirmek doyumunuzu düşüren sebepleri saptamanıza da yardımcı olacaktır. Ardından ortak olarak göstereceğiniz çaba ile bu sebepleri ortadan kaldırarak ilişki doyumunuzu yükseltebilirsiniz.

ilişki doyumu, ilişkide mutlu olmak
Kaynaklar